Politica de protecţie şi prelucrare a datelor cu caracter personal

Această politică de confidenţialitate se referă la modul de colectare şi utilizare a datelor personale furnizate prin intermediul www.tincutanitu.ro. Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecţia datelor cu caracter personal, GDPR (General Data Protection Regulation) va intra în efect în data de 25 mai 2018. Protecţia datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă un aspect important pentru noi, astfel, acordăm o atenţie deosebită protejării vieţii private a tuturor vizitatorilor site-ului www.tincutanitu.ro.

Prin prezenta Politică de confidenţialitate, SC Level Up Nutrition Srl-D doreşte să informeze persoanele vizate cu privire la datele pe care le colectăm/procesăm, precum şi scopurile prelucrării acestora. Politica de confidenţialitate prezintă de asemenea şi drepturile de care beneficiază vizitatorii şi clienţii noştri.

Colectarea datelor cu caracter personal
Colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul site-ului www.tincutanitu.ro are ca scop utilizarea acestora pentru informarea şi furnizarea serviciilor/produselor comandate.

Datele cu caracter personal vor fi stocate în conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comuncaţiilor electronice doar atunci când dumneavoastră le comunicaţi în mod expres şi vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea acestora (de exemplu, pentru a vă trimite produsele comandate, a răspunde la solicitările dumneavoastră sau a vă trimite emailuri periodice dacă sunteţi abonat la newsletter). Dacă vi se solicită introducerea datelor personale la utilizarea unui serviciu oferit, este exclusă corelarea datelor dumneavoastră personale cu datele din protocolul de accesări, prin intermediul adresei IP (colectată în formă anonimizată), în scopul realizării unui profil de utilizator cu date personale.

Conform Legii 677/2001 beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi, modificarea sau ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere la adresa de email contact@tincutanitu.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Pentru a vizualiza datele furnizate prin intermediul www.tincutanitu.ro, vă rugăm să trimiteţi o solicitare în acest sens la adresa de email contact@tincutanitu.ro. De asemenea, ne puteţi contacta pentru rectificarea sau ştergerea datelor la aceeaşi adresă de email.

Aveţi dreptul la portabilitatea datelor, putând astfel muta, copia sau transfera datele care vă interesează din baza noastră de date în altă bază de date. Acest lucru se aplică numai datelor pe care le-aţi furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimţământul dumneavoastră sau pe baza unui contract şi este implementată prin mijloace automate.

Ce se înţelege prin prelucrarea datelor cu caracter personal?
Prelucrarea înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, folosind sau nu mijloace automatizate, precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, modificarea, adaptarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.

Când sunt înregistrate datele în sistem?
Datele sunt înregistrate atunci când dumneavoastră completaţi formularele şi vă daţi acordul cu privire la prelucrarea/stocarea acestora, în scopul menţionat pe site.

Ce date sunt colectate şi scopul cu care sunt colectate datele personale?
Datele sunt colectate şi prelucrate de operatorul de date cu caracter personal SC Level Up Nutrition Srl-D.

Onorarea comenzilor – Conform art. 6 alin. 1 lit b) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul încheierii sau executării contractului. Pentru a vă putea oferi produsele şi serviciile noastre, este nevoie să prelucrăm date cu caracter personal care vă aparţin.

Obligaţiile legale – Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligaţii legale. Solicităm un set de date personale în scopul de a ne îndeplini obligaţiile impuse de către autorităţile fiscale în legătură cu facturarea şi raportările către autorităţile fiscale.

Marketing – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, în anumite situaţii, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate cu scopul de a vă trimite mesaje de marketing, oferte, materiale promoţionale, noutăţi, viitoare campanii/concursuri, invitaţii la diverse evenimente.

Obiectivul de activitate – Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale dacă persoana vizată şi-a dat acordul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Astfel, vă putem contacta sau putem transmite datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul realizării obiectivului nostru de activitate.

Pentru efectuarea comenzilor: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, adresă, ţară, cod poştal, oraş. Numele şi prenumele folosesc la identificarea celui care a plasat comanda şi la formula de adresare în momentul trimiterii/intrării în posesia produselor/serviciilor comandate. Adresa de email va fi utilizată pentru transmiterea produselor virtuale comandate şi la transmiterea de informaţii utile, precum lipsa unor detalii din comandă sau confirmarea plasării comenzii, reprogramări de sesiuni şi materiale utile legate de comanda efectuată. Numărul de telefon este util pentru aceleaşi motive pentru care este folosită şi adresa de email, reprezentând un element de siguranţă mai rapid şi la îndemână. De asemenea, numărul de telefon este util pentru efectuarea unei comunicări verbale în vederea stabilirii unui anumit nivel de încredere – atunci când este cazul. Adresa, ţara, codul poştal şi oraşul sunt elemente folosite pentru efectuarea facturii.

Pentru chestionarul personalizat: nume, prenume, adresă de email, data naşterii, înălţime, greutate, circumferinţă abdominală, circumferinţă fesieră, obiective legate de aspectul fizic şi stilul de viaţă, istoric nutriţional – obiceiuri şi preferinţe alimentare (inclusiv alergii alimentare, alimente netolerate, tipuri de gustări preferate, cantitate de apă consumată, înregistrare jurnal alimentar), numărul de ore lucrate şi tipul de activitate desfăşurat, istoric sănătate (afecţiuni de sănătate, medicamente sau suplimente). Numele şi prenumele folosesc la o mai uşoară comunicare. Adresa de email este folosită pentru trimiterea/furnizarea produselor/serviciilor comandate şi la eventuale clarificări, în caz de nevoie, atunci când informaţiile menţionate nu sunt suficiente sau necesită explicaţii suplimentare. Data naşterii, înălţimea, greutatea şi tipul de activitate desfăşurat (alături de numărul de ore de activitate) sunt folosite pentru stabilirea necesarului caloric zilnic. Circumferinţa abdominală şi cea fesieră sunt utilizate pentru a determina tipul de obezitate (atunci când este cazul) şi predispoziţia de a dezvolta anumite afecţiuni. Obiectivele legate de aspectul fizic şi stilul de viaţă, istoricul – obiceiuri şi preferinţe alimentare, starea de sănătate, tipul de medicamente/suplimente consumat sunt utilizate cu scopul de a crea un plan alimentar şi a oferi sfaturi nutriţionale personalizate, luând în considerare aspectele menţionate pentru a furniza produse/servicii de calitate direct proporţionale cu preferinţele, dorinţele clienţilor, ţinând cont de eventuale afecţiuni de sănătate, alergii şi intoleranţe alimentare, interacţiuni cu medicaţia curentă. Tipul de activitate şi detaliile privind programul de muncă/programul zilnic sunt date folosite şi pentru a stabili frecvenţa meselor în cadrul planului alimentar. În această secţiune, dacă sunt furnizate analize medicale efectuate de client, atunci acestea vor fi folosite numai în scopul creării unui plan alimentar care să răspundă cât mai bine nevoilor individuale.

Pentru formularul de contact: nume, prenume, adresă de email. Numele şi prenumele sunt folosite pentru formula de adresare, iar adresa de email pentru comunicarea răspunsului/răspunsurilor la solicitarea/solicitările efectuate prin intermediul formularului de contact.

Pentru comentarii: nume, adresa de email, website (opţional). Aceste informaţii sunt solicitate pentru a înlesni comunicarea şi pentru a primi notificări atunci când sunt postate alte comentarii/răspunsuri la comentariile postate de dumneavoastră.

Pentru newsletter: adresă de email. În momentul abonării la newsletter, către adresa de email înregistrată vor fi trimise documentele disponibile ca bonus la momentul respectiv, precum şi alte emailuri ulterioare de marketing (promovare de produse/servicii) sau emailuri informaţionale. Persoanele care s-au abonat la newsletter, se pot dezabona oricând folosind opţiunea de dezabonare/unsubscribe existentă în cadrul emailurilor primite automat sau printr-o solicitare scrisă adresată pe email la adresa contact@tincutanitu.ro.

SC Level Up Nutrition Srl-D îşi rezervă dreptul de a selecţiona persoanele cărora le transmite newslettere şi/sau alerte, cât şi dreptul de a elimina din baza sa de date orice membru sau client care şi-a exprimat anterior acordul de a primi newslettere, fără niciun angajament ulterior din partea SC Level Up Nutrition Srl-D sau a vreunei notificări prealabile a acestuia.

Pentru documente fiscale: Facturile sunt trimise către clienţi numai la solicitarea în mod expres de către aceştia. Facturile/documentele fiscale conţin numele, prenumele clientului, precum şi adresa furnizată de acesta.

Puteţi afla ce date sunt stocate pe site-ul www.tincutanitu.ro accesând pagina Acces date personale. Această pagină vă solicită adresa de email şi bifarea căsuţei conform căreia sunteţi de acord cu stocarea şi procesarea informaţiilor furnizate, în acest caz adresa de email. După introducerea adresei de email şi exprimarea acordului de stocare şi prelucrare a datelor personale, daţi click pe SEND. Dacă aţi urmat aceşti paşi, veţi primi un email prin care veţi putea accesa pagina cu datele pe care www.tincutanitu.ro le are în evidenţă. Pagina cu datele personale (link către page) este disponibilă 24 de ore şi poate fi accesată folosind acelaşi dispozitiv, aceeaşi adresă IP şi acelaşi browser folosit pentru efectuarea solicitării. Dacă link-ul este invalid, puteţi efectua o nouă solicitare în 24 de ore. Pentru orice nelămurire, vă rugăm să ne contactaţi la contact@tincutanitu.ro.

În ce condiţii şi cui sunt înstrăinate datele?
Deoarece acordul în vederea utilizării datelor dumneavoastră în scopurile menţionate în această secţiune poate include transmiterea acestora către instituţii financiar bancare, instituţii publice (Administraţii Fiscale, Poliţie, Procuratură) sau către partenerii SC Level Up Nutrition Srl-D (antrenori personali, psihologi, medici), datele colectate pot fi redirecţionate către aceşti terţi. În cazul partenerilor, aceştia nu vor primi numele, prenumele, adresa de e-mail, adresa sau numărul de telefon, ci numai elementele necesare optimizării programului ales. Datele personale pot fi transmise către parteneri numai la solicitarea în mod expres a clienţilor. În afara celor de mai sus, datele nu vor fi transmise către alţi terţi, precum baze de date de marketing sau companii de marketing direct.

Conform cerinţelor Legii 677/2001 şi ale Legii nr. 506/2004 SC Level Up Nutrition Srl-D, în calitate de operator, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori altă persoană.

Prelucrarea datelor de către terţi sau alte site-uri
Site-ul www.tincutanitu.ro poate conţine, la un moment dat, link-uri de acces către alte site-uri ale căror politici de confidenţialitate şi prelucrare a datelor pot fi diferite de cele menţionate pe acest site. Va rugăm să consultaţi politicile celorlalte site-uri accesate prin intermediul www.tincutanitu.ro privind protecţia datelor cu caracter personal. SC Level Up Nutrition Srl-D nu îşi asumă responsabilitatea cu privire la informaţiile trimise sau colectate de aceste terţe părţi.

Cât timp sunt stocate datele în sistem?
Datele personale furnizate prin intermediul www.tincutanitu.ro pot fi păstrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Datele dumneavoastră sunt păstrate numai pentru perioada necesară atingerii scopului pentru care deţinem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligaţiile impuse de lege.

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii:

 • atunci când achiziționați produse și servicii, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata relației noastre contractuale;
 • atunci când participați la o ofertă promoțională, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata ofertei promoționale;
 • atunci când ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata necesară procesării întrebărilor dumneavoastră, dar nu mai mult de 3 ani de la ultima corespondență trimisă;
 • atunci când creați un cont, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 3 ani după ultima interacțiune cu utilizatorul contului (de exemplu, login in contul dumneavoastră);
 • atunci când v-ați oferit consimțământul pentru marketing (newsletter), păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu mărcile noastre) definite în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele stocate în bazele noastre de date pentru scopul comunicărilor de marketing direct sunt șterse din evidențele acestor baze de date la 3 ani de la ultima interacțiune cu dumneavoastră;
 • atunci când modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atât timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile de coș de cumpărături sau cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, menționăm că datele prelucrate prin modulele cookies folosite pentru a furniza publicitate comportamentală online, pentru a ne personaliza serviciile pentru dumneavoastră și pentru a permite distribuirea conținutului nostru pe site-uri de socializare (butoane de distribuire destinate afișării site-ului), vor fi păstrate pentru o perioadă de maxim 3 ani de la colectarea acestora, în baza consimțământului dumneavoastră.

Datele personale necesare documentelor fiscale vor fi stocate atât cât este necesar instituţiilor de profil.

Colectarea şi prelucrarea datelor anonime/Prelucrare automată de date – cookie
Paginile web, inclusiv aceasta, folosesc software pentru analizarea utilizării. Astfel, evaluând informaţiile obţinute, se poate ţine cont mai concret de nevoile utilizatorilor. Aceste date contribuie la optimizarea calităţii ofertei.

Pe scurt, de fiecare dată când accesaţi o pagină web sunt salvate în mod nelimitat următoarele date:

 • forma anonimizată a adresei IP a dispozitivului folosit pentru accesare;
 • data şi ora accesării sau solicitării;
 • denumirea paginii accesate sau a fişierului accesat;
 • pagina de la care a fost accesată respectiva pagină sau fişierul;
 • browser-ul folosit de către utilizator, inclusiv versiunea browser-ului;
 • sistemul de operare folosit de către utilizator;
 • tipul de dispozitiv folosit pentru accesare;
 • oraşul şi ţara din care s-a făcut accesarea paginii web;
 • durata vizitei.

Aceste informaţii pot fi afişate de către o terţă parte (de exemplu Google Analytics). Informaţiile colectate în acest mod sunt utilizate în scopuri statistice, pentru a îmbunătăţi calitatea serviciilor oferite. Aceste informaţii nu permit identificarea persoanei dumneavoastră, dumneavoastră rămânând astfel utilizator anonim.

În acest context sunt utilizate cookie-urile. Aveţi în orice moment posibilitatea de a dezactiva cookie-urile oricărei pagini web. Făcând acest lucru, site-urile vizitate pot deveni impracticabile sau dificil de utilizat sau navigat. Toate browser-ele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări se găsesc, de obicei, la secţiunea Opţiuni sau în meniul Preferinţe din cadrul browser-ului folosit.

Politica de utilizare a cookie-urilor

Ce sunt cookie-urile din terţe părţi?
Cookie-urile sunt fişiere mici, folosite pentru a stoca date despre dumneavoastră ca utilizator de internet ce navighează site-uri web. În momentul primei vizite pe serverul ce găzduieşte site-ul, acesta trimite un cookie spre navigatorul de internet, care este stocat pe calculatorul ori dispozitivul folosit pentru navigare. Scopul unui cookie este de a vă identifica pe post de utilizator şi a corela activitatea din trecut pe site-ul respectiv. Datele obţinute astfel sunt salvate exclusiv în formă anonimizată.

Există cookie-uri care sunt indispensabile funcţionării paginilor web, acestea fiind însă exceptate de la directiva europeană şi nu pot fi dezactivate.

Vârsta minimă pentru utilizare
Prin continuarea utilizării site-ului www.tincutanitu.ro, declaraţi că aveţi cel puţin 16 ani împliniţi. În caz contrar, vă rugăm să încetaţi utilizarea site-ului şi să trimiteţi un email la contact@tincutanitu.ro pentru ştergerea datelor. De asemenea, vârsta minimă pentru a efectua o comandă pe site-ul www.tincutanitu.ro şi a beneficia de serviciile oferite de SC Level Up Nutrition Srl-D este de 18 ani.

Modificare/actualizare Politică de protecţie şi prelucrare a datelor cu caracter personal
Vă rugăm să aveţi în vedere că prezenta Politică poate suferi modificări periodice de conţinut, prin actualizarea site-ului www.tincutanitu.ro. Pentru a fi la curent cu aceste modificări, vă vom trimite o notificare înainte de a aduce orice modificări acestei Politici şi vă vom oferi posibilitatea de a consulta Politica de confidenţialitate revizuită înainte de a alege continuarea utilizării materialelor noastre. Va rugăm să nu continuaţi utilizarea site-ului www.tincutanitu.ro dacă nu sunteţi de acord cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificaţi periodic această pagină pentru a fi la curent cu orice actualizare.

Modalitate de contact
Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care stocăm şi prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau pentru a exercita oricare din drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email contact@tincutanitu.ro.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter