Termeni și Condiții

Vă mulţumim pentru accesarea site-ului tincutanitu.ro! Această pagină reprezintă o înţelegere între dvs, în calitate de utilizator şi beneficiar de servicii şi site-ul tincutanitu.ro în calitate de prestator de servicii.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de mai jos înainte de a utiliza acest site şi serviciile oferite prin intermediul acestuia.

Site-ul aparţine firmei S.C. Level Up Nutrition SRL-D.
CUI 35838043
J17/500/2016
Adresă: Str. Brăilei nr. 196bis, Bl. B3b, sc. 2, etaj 10, ap. 81, Galaţi, 800407
Telefon: +40.743.029.306
Email: nutritie@tincutanitu.ro
IBAN: RO73BTRLRONCRT0342584301

Prin utilizarea acestui site şi/sau prin crearea unui cont pe acest site, acceptaţi în mod expres Termenii şi condiţiile afişate pe această pagină.
În cazul în care veţi utiliza informaţiile şi/sau veţi solicita serviciile oferite pe acest site, înseamnă că aţi citit, aţi înţeles şi sunteţi de acord cu termenii şi condiţiile acestei înţelegeri.

SCOPUL SITE-ULUI
Site-ul tincutanitu.ro vă oferă informaţii şi recomandări referitoare la un stil de viaţă sănătos, incluzând o alimentaţie echilibrată, mişcare şi o stare generală de bine. Prin intermediul site-ului puteţi beneficia de consiliere nutriţională, analiza nutrienţilor şi elaborarea de meniuri.
Pentru cei cu vârsta sub 18 ani este necesar acordul unui adult pentru a beneficia de consiliere nutriţională.
Utilizarea informaţiilor prezente pe acest site sau prin intermediul serviciilor oferite, se realizează pe propria răspundere. Serviciile oferite nu înlocuiesc serviciile medicale. În cazul în care consideraţi că vă confruntaţi cu vreo problemă medicală, apelaţi la un medic.
Nu există garanţii că informaţiile afişate pe site sau sfaturile oferite includ cele mai recente descoperiri în domeniul respectiv. Vizitarea sau folosirea site-ului şi a serviciilor nu creează, în niciun fel, o relaţie medic/pacient, confidenţială sau privilegiată sau orice alt tip de relaţie care ar putea rezulta în obligaţii din partea S.C. Level Up Nutrition SRL-D şi a angajaţilor acesteia.
Dacă vă bazaţi pe informaţiile oferite de acest site şi/sau de serviciile acestuia, atunci faceţi acest lucru pe propria răspundere.

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII
S.C. Level Up Nutrition SRL-D îşi rezervă dreptul de a modifica Termenii şi condiţiile fără o notificare în prealabil. Modificările vor fi disponibile pe această pagină, aşadar vă rugăm să recitiţi Termenii şi condiţiile de fiecare dată când utilizaţi acest site.
Dacă nu doriţi să acceptaţi Termenii şi condiţiile, puteţi renunţa oricând la utilizarea acestui site.

Drepturi de autor
Întregul conţinut al site-ului tincutanitu.ro (imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe şi alte date) reprezintă proprietatea S.C. Level Up Nutrition SRL-D şi este apărat de Legea drepturilor de autor şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul în scris al S.C. Level Up Nutrition SRL-D a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare. Conţinutul acestui site este protejat de Legea drepturilor de autor şi este interzisă reproducerea conţinutului (integral sau parţial) fără acordul expres al proprietarului de drept.

Comentarii, comunicări şi alte informaţii
Utilizatorii site-ului pot face comentarii şi orice alte comunicări, pot transmite sugestii, idei, întrebări sau alte informaţii, atât timp cât conţinutul acestora nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbură în niciun fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă regulile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, texte vizând diverse campanii de promovare, scrisori în lanţ, mail-uri în masă sau orice altă formă de spam.
În consecinţă, S.C. Level Up Nutrition SRL-D îşi rezervă dreptul de a nu posta anumite comentarii şi de a suspenda sau şterge conturi fără o notificare în prealabil. S.C. Level Up Nutrition SRL-D nu va purta responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la niciun fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse în urma unor astfel de comunicări. S.C. Level Up Nutrition SRL-D nu îşi asumă nicio responsabilitate pentru conţinutul mesajelor/comunicărilor afişate/transmise de un utilizator prin intermediul site-ului tincutanitu.ro

În cazul trimiterii sau afişării unor materiale sau documente, se consideră că utilizatorul conferă societăţii S.C. Level Up Nutrition SRL-D şi afiliaţilor/asociaţilor acesteia dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloc. Se garantează, de asemenea, societăţii S.C. Level Up Nutrition SRL-D şi afiliaţilor/asociaţilor săi sau celor cărora le retransmite dreptul de licenţă, dreptul de a utiliza numele pe care îl asociaţi unui astfel de conţinut.

Utilizatorul are obligaţia de a nu furniza informaţii false şi de a nu înstrăina contul şi/sau parola aferentă acestuia. S.C. Level Up Nutrition SRL-D nu poate fi trasă la răspundere pentru orice situaţie, problemă ivită în urma nerespectării acestor obligaţii.
Persoanele care vor utiliza o adresă de email falsă sau vor transmite mesaje sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice sau în numele oricărei alte entităţi, vor fi sancţionate în conformitate cu legile în vigoare.

ABSOLVIREA DE RĂSPUNDERE
Acceptând să utilizaţi acest site, declaraţi în mod expres, că înţelegeţi şi sunteţi de acord cu următoarele:
– utilizarea site-ului se face pe propria răspundere;
– S.C. Level Up Nutrition SRL-D se absolvă în mod expres de toate răspunderile de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la garanţiile indirecte de vânzare sau conformitate cu specificaţiile pentru un anume scop;
– S.C. Level Up Nutrition SRL-D nu oferă nicio garanţie că informaţiile vor împlini toate cerinţele utilizatorului;
– niciun sfat sau alte informaţii orale sau scrise, obţinute prin intermediul site-ului tincutanitu.ro sau a serviciilor oferite prin intermediul site-ului, nu constituie o garanţie dacă nu este stipulată în mod expres în Termenii şi condiţiile de utilizare.

S.C. Level Up Nutrition SRL-D nu răspunde de conţinutul, calitatea sau natura site-urilor la care se ajunge prin legături de pe acest site (legături de natură comercială sau publicitară). Răspunderea pentru aceste site-uri o poartă în întregime proprietarii acestora.

LIMITAREA RESPONSABILITĂŢII
S.C. Level Up Nutrition SRL-D nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi făcută vinovată pentru pagubele apărute prin folosirea în orice fel a informaţiilor primite prin intermediul acestui site. Site-ul tincutanitu.ro şi materialele aferente sunt folosite “aşa cum sunt” şi “atât cât sunt disponibile” fără garanţii de niciun fel.
S.C. Level Up Nutrition SRL-D nu garantează că acest site, serverele pe care acesta este găzduit sau email-urile trimise în numele tincutanitu.ro sunt lipsite de viruşi sau alte componente dăunătoare.
S.C. Level Up Nutrition SRL-D nu va fi răspunzătoare pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţă, posibilităţi de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă există o informare anterioară de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultând din:
– utilizarea sau imposibilitatea utilizării site-ului;
– costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice bunuri, dare, informaţii sau servicii achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/de pe site-ul tincutanitu.ro;
– acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
– declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. S.C. Level Up Nutrition SRL-D nu este şi nici nu poate fi făcută responsabilă pentru nepotriviri, indisponibilităţi sau alte defecte ale acestui site sau ale conţinutului său.

SECURITATEA INFORMAŢIILOR
Acest site foloseşte măsuri de securitate împotriva pierderii, alterării sau folosirii greşite a informaţiilor care se află în controlul nostru. S.C. Level Up Nutrition SRL-D  nu îşi asumă însă responsabilitatea pentru pierderile de informaţii cauzate de erori ale soft-ului cu care este conceput şi găzduit site-ul. De asemenea, nu răspunde pentru erorile în securitatea server-ului care găzduieşte site-ul.

COLECTAREA ŞI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Informaţiile strânse de pe site-ul tincutanitu.ro, indiferent dacă sunt date personale, demografice, colective, tehnice sunt utilizate în scopul de a administra înregistrarea conturilor utilizatorilor, de a soluţiona întrebările şi problemele utilizatorilor, de a îmbunătăţi site-ul tincutanitu.ro, de a consulta utilizatorii în vederea creşterii calităţii serviciilor şi informaţiilor oferite. La înregistrarea în cont sau aplicarea pentru newsletter, v-aţi dat acordul asupra utilizării datelor cu caracter personal pentru a fi informaţi prin email sau alte forme de comunicare asupra actualizării site-ului, noilor oportunităţi oferite de S.C. Level Up Nutrition SRL-D şi asupra informaţiilor adiţionale care sunt în interesul dumneavoastră, precum şi alte materiale cu informaţii utile. Utilizarea datelor cu caracter personal de către S.C. Level Up Nutrition SRL-D este în conformitate cu reglementările în vigoare în legătură cu protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Pentru mai multe detalii, accesaţi Politica de protecţie şi prelucrare a datelor cu caracter personal.

Dezvăluirea şi transmiterea informaţiilor cu caracter personal
S.C. Level Up Nutrition SRL-D nu va transmite către terţe părţi informaţiile dvs cu caracter personal.
S.C. Level Up Nutrition SRL-D poate, totuşi, transmite informaţia terţilor în următoarele cazuri:
– cu acordul dvs;
– dacă este necesară transmiterea unor informaţii în vederea furnizării produselor şi serviciilor solicitate de dvs;
– în cazul în care informaţia este necesară partenerilor companiei pentru îmbunătăţirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de dvs;
– putem transmite informaţii cu caracter personal autorităţilor sau instituţiilor publice conform prevederilor legale sau bunei-credinţe;
– în cazul in care activităţile dvs contravin termenilor şi condiţiilor statuate de S.C. Level Up Nutrition SRL-D sau a instrucţiunilor pentru utilizarea anumitor produse sau servicii;
– în cazul în care S.C. Level Up Nutrition SRL-D fuzionează sau este achiziţionată total sau parţial de o altă companie, baza de date este transferată noului operator. În cazul în care S.C. Level Up Nutrition SRL-D devine insolvabila, voluntar sau involuntar, prin lichidatorul, administratorul sau cumpărătorul baza de date poate fi vândută, autorizată, tranzacţionată doar cu acordul instanţei. În cazul în care vor apărea situaţii menţionate mai sus, veţi fi anunţaţi prin email sau printr-un anunţ postat pe site-ul tincutanitu.ro.

POLITICA DE FACTURARE ŞI PLĂŢI
Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în pagina de servicii. S.C. Level Up Nutrition SRL-D va emite către client o factură pentru Serviciile livrate, obligaţia clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare.
Plata se poate face online cu cardul (Visa sau Mastercard) sau prin transfer bancar în contul RO73BTRLRONCRT0342584301, Banca Transilvania, menţionând denumirea serviciului comandat.

Plata online prin card
Pentru plata online cu cardul sunt acceptate Visa şi Mastercard, inclusiv cardurile obişnuite de salarii. În momentul în care optaţi pentru plata online, veţi fi redirecţionat către o pagină securizată unde vi se va cere să introduceţi detaliile cardului dumneavoastră. Tranzacţia va apărea pe extrasul de cont cu numele TINCUTANITU.RO.
Pentru mai multe detalii şi informaţii privind sistemul securizat de plată online, puteţi accesa pagina partenerului nostru PlatiOnline.ro.

Anulare şi rambursare planuri alimentare, e-book, servicii personalizate, alte produse descărcabile (cu excepția sesiunilor de consiliere 1:1)
O comandă nu poate fi anulată odată ce a fost achitată. Sumele plătite nu pot fi rambursate în nicio situaţie, indiferent de metoda de plată.

Anulare şi rambursare Sesiunile de consiliere online prin skype, facebook sau whatsapp

Dacă doriți să anulați programul deja achitat, vă rugăm să trimiteți un email în acest sens. Odată ce primiți confimarea anulării programului online, diferența rămasă (în funcție de sesiunile care au avut loc până la exprimarea dorinței de anulare) va fi returnată în contul dumneavoastră în 1-30 zile în funcție de banca emitentă. Pentru mai multe detalii şi informaţii privind sistemul securizat de plată online, puteţi accesa pagina partenerului nostru PlatiOnline.ro. Nu se returnează sumele pe sesiunile ce au avut loc până la data anulării.

GARANŢII/POLITICĂ DE RETURNARE
Serviciile oferite prin intermediul tincutanitu.ro nu beneficiază de garanţii, nefiind astfel returnabile.

Dacă aveți vreo nemulțumire legată de produsele sau serviciile cumpărate online, puteți folosi următorul site https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO pentru a încerca să ajungeți la o soluție fără a implica instanțele.

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter